Çukurova Üniversitesi Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Çukurova Üniversitesi Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu
Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu
Genel Bilgiler
Lisans Programı
Yönetim
Akademik Kadro
Duyuru ve
    Haberler
Yönetmelikler
İletişim
 
Ana Sayfa


© Copyright - BBUAM

- 8760 -
LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK LİSANS PROGRAMI
Dersin Kodu ve Adı: HML202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Bölüm: Hemşirelik
Saati ve Kredisi: 6 Teorik+16 Uyg. / 14 Kredi
Dönemi: Bahar


DERSİN İÇERİĞİ

 • Cerrahi Hemşireliği ve Cerrahi Hastanın Hastaneye Kabulü
  • Giriş ve programın açıklanması
  • Cerrahi tarihçesi
  • Cerrahi müdahale gerektiren durumlar
  • Cerrahinin sınıflandırılması
  • Cerrahinin hasta üzerindeki etkileri
  • Cerrahi hemşireliğin tanımı ve kapsamı
  • Cerrahi hemşireliği ve cerrahi hemşiresinin nitelikleri
  • Hastanın cerrahi servisine kabulü
 • Cerrahi Asepsi
  • Asepsi ile ilgili kavramlar
  • Ameliyathane hemşireliği
 • Anestezi
  • Anestezi tipleri
  • Genel anestezi
 • Cerrahide Hemşirelik Süreci Sıvı-Elektrolit Dengesi
   • Normal Vücut sıvıları
   • Ameliyat sonrası sıvı elektrolit dengesinin sürdürülmesi ve hemşirelik bakımı
   • Kan transfüzyonu
  • Şok ve hemşirelik bakımı
 • Ürogenital Sistem Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
  • Üriner sistem yapı ve fonksiyonları
  • Üriner sistem hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılan tanı yöntemleri ve hemşirelik bakımı
  • Ürogenital sistemin konjenital anomalileri
  • Üriner sistem tümörleri
  • Böbrek transplantasyonu
  • Üriner sistem taşları
   • Drenaj diversiyonlar
   • Üriner obstrskiyon ve staz Ürolgik hastalıklarda hemşirelik bakımı
  • Böbrek translatasyonunda hemşirelik bakımı
 • Sindirim Sisteminin Cerrahi Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
  • GİS yapı ve fonksiyonları
  • GİS cerrahisinde tanı işlemleri ve hemşirenin fonksiyonları
  • GİS'e ilişkin girişimler
  • Entübasyon
  • Total parenteral besleme
  • GİS'in cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı
  • Ösafagus hastalıkları
  • Mid hastalıkları
  • Bağırsak hastalıkları
  • Ano-rektal kanal hastalıkları
  • Karaciğerin cerrahi hastalıkları
  • Safra sistemi hastalıkları
  • Pankreas hastalıkları
  • Akut batın tablosu
 • Kas-İskelet Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
   • Kas iskelet sistemi yapı ve fonksiyonları
   • Kas iskelet sistemi cerrahisinde tanı ve hemşirenin sorumlulukları
  • Kas-iskelet sisteminin cerrahi girişim gerektiren Hastalıkları ve hemşirelik bakımı
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları
  • Kemik tümörleri
 • Endokrin Sistem Cerrahisi ve Hem.Bakımı
  • Endokrin sistem yapı ve fonksiyonları
  • Tanı yöntemleri ve hemşirenin sorumlulukları
  • Troid hastalıkları ve hemşirelik bakımı
  • Troiditler ve troid kanserleri
  • Paratroid hastalıkları
  • Sürrenal hastalıklar ve hemşirelik bakımı
   • Kırıkla
  • Yumuşak doku yaralanması
  • Aseptik nekrozlar
  • Ortopedik hastalıklara ilişkin sorunları
  • Ortopedik hastalıklarda uygulanan başka tedaviler
  • Kas-iskelet sistemine ilişkin cerrahi girişimler ve Hemşirelik bakımı
  • Amputasyonlar ve hemşirelik bakımı
  • Kopan ekstremitlerin replantasyonu
  • Eklemlere uygulanan protezler ve hemşirelik bakımı
 • Organ ve Doku Transplatasyonu
  • Transplatasyonun tanımı
  • Doku gurupları (HLA sistemi)
  • Doku rejeksiyonu (Doku reddi)
  • Doku rejeksiyonunun önlenmesi
  • Transplantasyonda hemşirelik bakımı
 • Yanık ve Hemşirelik Bakımı
  • Yanık türleri
  • Yanık komplikasyonları
  • Yanık tedavisi
  • Yanıkta hemşirelik bakımı ve rehabilitasyonunu
 • Solunum Sisteminin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
  • Solunum sisteminin yapı ve fonksiyonları
  • Solunum sistemi cerrahisinde tanı ve hemşirenin sorumlulukları
  • Alt solunum sisteminin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları ve hemşirelik bakımı
  • Bronşektazi
   • Plevral enfüzy
 • Kalp Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
  • Kalbin yapı ve fonksiyonları
  • Kalp cerrahisinin tanı yöntemleri ve hemşirelik sorumlulukları
  • Kalbin cerrahi girişim gerektiren hastalıkları
  • Kroner ve arter hastalıkları
  • Kalp Tümörleri
  • Akciğer Apsesi
  • Kisthidatik
  • Pulmoner emboli
  • Akciğer tümörleri
  • Göğüs travmaları
  • Solunum sistemine ilişkin cerrahi girişimler
  • Ameliyat öncesi bakım
  • Göğüs cerrahisi teknikleri
  • Ameliyat sonrası bakım
  • Göğüs fizyoterapisi
  • Kalp travmaları
  • Kroner arter By-pass graft (CABG)
  • Kapak cerrahisi
  • Kalp transplastasyonu
  • Ameliyat öncesi ve sonrası bakım
 • Perifrik Damar Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
  • Damarların yapı ve fonksiyonları
  • Preferik damar hastalıklarının etyolojisi ve Patofizyolojisi
  • Damar cerrahisinde tanı ve hemşirenin sorumlulukları
  • Arterlerin cerrahi girişim gerektiren hast.ve Hemş.Bak.
  • Anevrizmalar
 • Sinir Sistemi Cerrahisi ve Hemşirelik
  • Sinir sisteminin yapı ve fonksiyonları
  • Nörolojik hastalığı olan bireyin değerlendirilmesinde
  • Kullanılan tanı işlemleri ve hemşirelik bakımı
  • Enfeksiyonlar
  • Tümörler
  • Santral sinir sistemi tümörleri
  • Perifik sinir tümörleri
  • Damarsal olaylar
  • Nörolojik travmalar
  • Aort anevrizması
  • Periferik anevrizmalar
  • Periferik arter hastalıkları
  • Venlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıklar ve hemş. Bakımı
  • Derin ven trombozu
  • Varisler
  • Lenf ödem
  • Periferik damar hastalıklarında hemşirelik bakımı
  • Kafa yaralanmaları
  • Kafa yaralanmalarından sonra uygulanacak tedavi ve bakım
  • Spinal yaralanmalar
  • Spinal yaralanmalardan sonra uygulanacak tedavi ve bakım
  • Nöroşirurjide hemşirelik bakımı
  • İntrakranial ameliyatlar
  • Spinal ameliyatlar
  • Kafa içi basınç artışı, tedavi ve bakımı
  • Bilinçsiz hasta bakımı
 • Kbb Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
  • Kulağın yapı ve fonksiyonu
  • Kulak hastalıkları tanı ve hemşirenin sorumlulukları
  • Kulak hastalıklarında tedavi ve bakım
   • Dış kulak hastalıklar
   • Orta kulak hastalıkları
  • İç kulak hastalıkları
  • Kulağa ilişkin cerrahi girişimler ve hemşirelik bakımı
  • Orta kulağın parasentezi
  • Masteidektomi
  • Timpanoplasti
  • Miringoplasti
  • Stapedektomi
  • Fenestrasyon
  • Kulak ameliyatı öncesi ve sonrası hasta bakımı
  • Burun-sinüz hastalıkları, tedavi ve bakımı
  • Yabancı cisimler
  • Septumdeviasyonu
  • İnüzitler
  • Burun travmaları
  • Burun kanaması
  • Burun ameliyatı öncesi ve sonrası hasta bakımı
  • Boğaz hastalıkları ve hemşirelik bakımı
  • Faraks, laraks, hastalıkları ve hemşirelik bakımı
 • SINAV SORULARININ TARTIŞILMASI
 • Meme Hastalıkları Cerrahisi ve Hem.Bak.
  • Memenin yapı ve fonksiyonları
  • Meme hastalıklarında tanıya yardımcı yöntemler
  • Meme hastalıklarında tedavi yöntemleri
  • Meme cerrahisinde hemşirelik bakımı
 • Göz Hastalıkları Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı
  • Göz ve yardımcı organların yapı ve fonksiyonları
  • Göz hastalıklarında tanı ve hemşirenin sorumlulukları
  • Göz ve yardımcı organları sık görülen hastalıkları, Tedavi ve bakımı
   • Göz kapağı hastalıkları
   • Göz yaşı sistemi hastalıkları
   • Konjektiva hastalıkları
   • Kornea hastalıkları
  • Kornea translpantasyonu
  • Sklera hastalıkları
  • Vasküler tabaka hastalıkları
  • Retina hastalıkları
  • Lens hastalıkları
  • Katarakt ameliyat

 • Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu

  Ana Sayfa
  Genel Bilgiler | Lisans Programı | Yönetim | Akademik Kadro | Duyuru ve Haberler | Yönetmelikler
  İletişim

  Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu Balcalı Kampüsü
  01330 Sarıçam/Adana
  Tel: 0 (322) 338 64 84 / 0 322 338 60 60 / 4011-4012-3657-3660
  © Çukurova Üniversitesi - BBUAM - Enformatik - 2002/2009- Adana - TR